Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach

Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach

Przewóz kombinowany jest coraz popularniejszy wśród transportowców. Polega on na tym, że cała dostawa jest przeprowadzana paroma różnymi metodami, lecz całość odbywa się w wygodny i sprawny sposób dla użytkownika. Plany na rozwój intermodalnego transportu w PolsceDynamiczny rozwój tego rodzaju transportu to jeden z ważniejszych priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po liście, jaki został skierowany do uczestników zorganizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Multimodalnego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie przed rokiem 2020 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Ocenia się, że w obecnej chwili poziom ten będzie wynosił około pięciu, ale dynamiczny wzrost daje duże szanse na to, że . W chwili obecnej rynek tego transportu osiągnął dużą stabilność, lecz cały czas trwa jego rozwój. Nadal jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, ale Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas depczą liderowi po piętach.

Żeby planowane cele udało się uzyskać niezbędne będzie nie tylko zainteresowanie klientów, lecz również odpowiednia techniczna infrastruktura. Z takich też powodów w zaplanowanych pracach na parę najbliższych lat pojawiło się dużo projektów związanych z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z z zamierzeniami Krajowego Planu kolejowego, jaki przyjęty został w ubiegłym roku we wrześniu, w ciągu najbliższych siedmiu lat jest planowane wydanie blisko siedemdziesiąt miliardów, z z jakich 2/3 będzie pochodzić z unijnych funduszy. To na ten rok właśnie jest planowane ukończenie prac związanych z zabudową najważniejszych fragmentów transportowych szlaków, przez co powstać powinna nowoczesna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Dodatkowo dużo środków jest dedykowane na wyposażenie i budowę terminali oraz centrów logistycznych, a także na poprawę jakości taboru. Jest również w planach obniżenie stawek za dostęp do kolejowej infrastruktury dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po przeprowadzeniu niezbędnych prac legislacyjnych taka możliwość jak najbardziej by była.