Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Żaden port prezentujący do miana nowoczesnego nie będzie miał żadnej szansy na rozwijanie się, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko samochodowe lecz i kolejowe. Na dzień dzisiejszy kolejowa infrastruktura dużo do życzenia będzie pozostawiać, zwłaszcza na terenach portowych będzie jeszcze sporo do zrobienia w tym obszarze. Jeśli chodzi o rejon Trójmiasta, to tu znacznie lepiej wypada w tym względzie Gdański Port. Na początku aktualnego roku do użytku została oddana linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Poza tym w trakcie budowy jest drugi tor na tej właśnie trasie, dzięki czemu już od połowy roku składy będą mogły się poruszać w obie strony, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dobę. Zamierzenia są dużo większe, bowiem zgodnie z deklaracjami zarządu Portu Gdańskiego docelowa przepustowość modernizowanej linii ma być zwiększona blisko sześć razy. Dlatego też już teraz prowadzonych jest kilka istotnych projektów, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych jest na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy też kompletowania koniecznej dokumentacji.

Podobnie duży zakres prac prowadzony jest na terenie Portu w Gdyni. Po pierwsze port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na obsługę znacznie dłuższych oraz cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Wykonana równocześnie kompleksowa przebudowa systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie znacznie poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym z większych projektów, które mogłyby w dużym stopniu na dłuższy okres czasu usprawnić połączenia kolejowe na terenie Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch tras przebiegających przez to miasto. W chwili obecnej posiadają one tylko i wyłącznie po pojedynczym torze, a poza tym nie posiadają linii elektrycznej, tak więc obydwa te obszary byłyby do realizacji. W chwili obecnej projekt ten jest w trakcie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu będzie można zaprezentować najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.