Duży spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Spory spadek liczby obsłużonych kontenerów w Gdyńskim Porcie

Spadek liczby obsłużonych kontenerów w Gdyńskim PorcieGdyński Port ze względu na bardzo blisko położony port DTC nie ma lekkiego życia. W szczególności że konkurent z sąsiedztwa postawił bardzo wysokie wymagania, w ciągu ostatniego czasu zainwestował bardzo dużo, i to wszystko sprawiło, że pewna grupa klientów zdecydowała się na zmianę. Taką sytuację świetnie pokazywać będą statystyki. W rok poprzednim terminal BCT obsłużył o 120 tysięcy mniej jednostek kontenerowych w nawiązaniu do poprzedniego roku, co w rezultacie daje blisko 25 procent spadków. Spory spadek odnotował także terminal GCT Gdynia, w nim z kolei poziom ten wynosił niecałe dwanaście procent. Widać więc świetnie, że póki co Gdynia zostaje nieco z tyłu w porównaniu z sąsiadującym Gdańskiem. Podczas minionego roku paru większych armatorów zdecydowało się na współpracę z DCT, również kolejni armatorzy którzy rozpoczynają transporty do naszego kraju raczej będą wybierać Gdańsk. Wszyscy wiedzą, że istnieje cały czas konkurencja, w szczególności jeśli porty są blisko oddalone, jednak pojawiają się już głosy o tym, że sytuacja jednak nie jest dobra.

Spore znaczenie na dzisiejszą sytuację Portu w Gdyni mają spóźnione projekty powalające na obsługę jednostek o największym załadunku. Jak na razie jeszcze nie pogłębiono kanału, przez co niemożliwe jest obsługiwanie kontenerowców o największej ładowności, pomimo tego że infrastruktura w porcie może na to pozwolić. To był podstawowy powód przejścia kilku największych armatorów do portu w Gdańsku, gdyż ich kontenerowce po prostu nie mogły dopłynąć pod terminal z powodu zbyt płytkiej trasy. Oprócz tego na całą sytuację nałożyło się embargo z Rosją i duże spowolnienie chińskiej gospodarki, i koniec końców wyniki nie były najlepsze. Władze portu są przekonane, że kolejny rok przyniesie jednak znaczne odbicie. Zakończono bowiem kilka trwających od trzech lat inwestycji, jakie miały przygotować terminale do przyjmowania dużych jednostek. Znaczącemu modernizacji oraz powiększeniu uległo wyposażenie, unowocześniono również place do składowania i zainwestowano w odpowiednie programy informatyczne które mają pomagać w zarządzaniu portem.