Rodzaj przewozu morskiego

Rodzaj przewozu morskiego

Rodzaj przewozu to pełny ciąg specjalizujących się przedsiębiorstw. Zadaniem każdego z nich bywa realizacja innego elementu ciągu logistycznego, co dla niewprawnego czytelnika może się wyrazić niezmiernie złożone od szeroko pojętego transportu morskiego, poprzez transport kontenera, aż po usługę „kontener transport”. Stąd pożądane byłoby dość, w prostych słowach a także bez sięgania po podręcznikowe definicje z zakresu logistyki, transportu i spedycji przybliżyć temat komercyjnego wykorzystania morskich szlaków handlowych.

Rodzaj przewozu morskiego – dwa oczywiste elementy morskiego ciągu dostaw transportu morskiego, które nasuwają się na samym początku to oczywiście statki i porty.

Bez nich cały ten rozwinięty system dostaw pozbawiony byłby sensu. Port, miejsce na styku lądu a także wody to pierwszy z omawianych przystanków. Jego nabrzeża, falochrony, ostrogi, moli a także pirsy zwane są infrastrukturą. Wszystkie natomiast urządzeni przeładunkowe, dźwigi, suwnice nabrzeżowe oraz placowe to suprastruktura. Wszystkie te urządzenia wchodzące w skład mniej lub niezwyklej wyspecjalizowanych terminali przeładunkowych służą jednemu: kiedy najszybciej, najtaniej a także bezproblemowo załadować i wyładować towary (transport kontenera) na jak również ze statku.

Znaczącą rolę gra tutaj zarówno alokacja ładunków na jednostkach pływających. Umiejętne rozmieszczenie np. kontenerów (kontener transport) na statku, zwane sztauowaniem ma postanawiające znaczenie w ekonomii transportu. Statek odwiedza przecież dużo portów, a chodzi o to iżby suwnice za wszelkim razem musiały wykonać jak najmniej ruchów aby załadować lub wyładować dany kontener.

Statek opuszcza port. Kontenerowiec, masowiec bądź tankowiec – zawsze mas woje go armatora czyli właściciela, co nie oznacza, iż jest to rola tożsama z rolą jego operatora. Statki zdołają być czarterowane a także w tej roli pływać na zadanych poprzez operatora linii trasach. Warto dodać, ze tzw. Trampy w gospodarce morskiej, czyli „wolne” statki pływające od portu do portu w poszukiwaniu ładunku np. usługi transport kontenera do aktualnie prawdziwa rzadkość. Dominują stałe połączenia liniowe obsługiwane przez wspomnianych operatorów dające wysokospecjalistyczne usługi „kontener transport”.

Ważny bywa również temat samych ładunków przewożonych poprzez statki. Kto zajmuje się ich pozyskiwaniem? W branży transport morski z reguły firmy agencyjne, jakich na rynku bywa niezwykle mnóstwo, od małych działających miejscowo, po gigantyczne ogólnoświatowe korporacje. Ich zadaniem bywa kontakt z dostawcą czy też odbiorcą towar, transport kontenera jak również w ramach współpracujących z nimi serwisów liniowych zapełnienia „slotów” na statkach.

Warto tu zwrócić uwagę, ze agent działa raczej od strony operatora linii/armatora, niż od strony zlecających kontener-transport. W imieniu właściciela ładunku działa spedytor – firma spedycyjna zajmująca się organizacją transportu towarów od strony logistycznej i prawnej. Firma spedycyjna sama niejednokrotnie musi korzystać z pomocy innych firm: transportowych – mających w dyspozycji tabor samochodowy bądź zarówno kolejowy, kontrolnych – zaprzątających się sprawdzaniem towaru, jego rzeczoznawstwem jak również musi współpracować z szeregiem podmiotów państwowych działających w obrocie portowo-morskim, kiedy choćby z Urzędem Celnym.

Warto wyjaśnić jeszcze nazwę transportu intermodalnego, który non stop częściej pojawia się w nazewnictwie obrotu morskiego. Otóż może być to nic innego, kiedy organizacja transportu ładunku bądź również całych ciągów logistycznych z wykorzystaniem multum środków przenoszenia towarów: statków, samochodów bądź pociągów dających transport kontenera.